ΔΗΜΟΣ

Ανακοίνωση περί έναρξης εργασιών έργου «Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου»

Erga Lemesou 250918Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Λεμεσού,

παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης διακοπής κυκλοφορίας στην αναφερόμενη οδό την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 13:00.